• *Żeton Przepustki Bojowej można wymienić na dostęp do Przepustki Bojowej Premium (Przepustki Bojowe Sezonów 1-4, w zależności od dostępności). Jedna Przepustka Bojowa dostępna na sezon. WB Games może w dowolnym momencie zmodyfikować lub zaprzestać świadczenia usług online z odpowiednim wyprzedzeniem.